STRABAG a.s., IČO: 60838744

Sankční seznam EU

Oleg Vladimirovich Deripaska, který je evidovaný na sankčním seznamu EU (shoda jména a data narození), byl podle Evidence skutečných majitelů do 2022-04-29 skutečným majitelem české firmy STRABAG a.s.

Doporučení

Nalezeno riziko napojení na osobu ze sankčních seznamů EU. To může znamenat zákaz poskytnout firmě prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.
Firma nalezené riziko zpochybnila. Dosud však neevidujeme stanovisko oprávněného orgánu (Finanční analytický úřad), které by vedlo k úplnému výmazu tohoto záznamu.
Argumenty holdingu Strabag jsou shrnuty např. na jejich
webových stránkách.

O službě

Služba Datlab Sankce je poskytována zdarma, více se o ní dozvíte v tomto článku. Vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů, vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob apod.). Provozovatel Datlab Institut z.s. neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela spolehlivě nahradit.

Poděkování

Společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Rekonstrukci státu a jejím sponzorům za finanční podporu.

Projektu Opensanctions za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Ministerstvu pro místní rozvoj za cenné metodické připomínky