ABZAKOVO spol. s r.o., IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Firma s rizikem ovládání osobami z Ruské federace. Tato informace byla získána kombinací více indikátorů vycházejících typicky z vlastnické struktury, evidence skutečných majitelů, národnosti statutárů apod.

Doporučení

Nalezeno riziko ovládání z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Nedojde-li k zápisu dalších osob na sankční seznam, zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

O službě

Služba Datlab Sankce je poskytována zdarma, více se o ní dozvíte v tomto článku. Vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů, vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob apod.). Provozovatel Datlab Institut z.s. neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela spolehlivě nahradit.

Poděkování

Společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Rekonstrukci státu a jejím sponzorům za finanční podporu.

Projektu Opensanctions za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Ministerstvu pro místní rozvoj za cenné metodické připomínky