Price list

We offer the following options (price is always for one legal entity with the possibility of unlimited access by employees):

Variant No of queries (per month) PDF ceritificate Bulk verification Price (per month excl. VAT)
M 50 (web) 2.500 Kč
L 200 (web) 3.500 Kč
XL 500 (web) 4.500 Kč
XXL unlimited (web + API) 9.000 Kč

Cena platí při objednávce služby na 12 a více měsíců, neomezený počet účtů v rámci jedné právnické osoby. V případě objednávky na kratší období je účtována pevná přirážka v podobě 2 měsíčních plateb. V případě využívání účtu více organizačně či majetkově propojenými právnickými osobami je celková cena k jednání.

Doplňkové služby

Služba Popis Cena (bez DPH)
Hlídání změn* Notifikace e-mailem v případě vzniku nového rizika u již prověřeného subjektu 2.500 Kč (měsíčně)
Jednorázové prověření Prověření poskytnutého seznamu osob, případně prověření všech stávajících dodavatelů dle registru smluv a profilu zadavatele 10.000 Kč + 20 Kč za každý subjekt
Školení legislativa + nástroj Školení zaměstnanců v rozsahu 1,5 - 3h (podle rozsahu dotazů) 5.000 Kč (online)
10.000 Kč (u klienta)

* Službu spouštíme k 01.02.2024. Automaticky pokryje všechny historicky prověřené subjekty od 01.01.2023 (v případě zachování cenové varianty). V případě snížení varianty nebo jednorázovém prověření je cena k jednání.

How to order the service?

A binding order can be sent to the data box uat9wps. (this service is operated by Datlab s.r.o.) or via linda.majerova@datlab.eu. Subsequently, an invoice will be issued to the customer and the service will be activated.

The order must contain:

  • Identification of the customer (billing information, contact person)
  • Selection of the pricing variant and length of the ordered period (the price will be calculated and invoiced for this period, and then automatically renewed upon its expiration)

You can find detailed terms and conditions for providing the service here .