Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje

 1. Společnost Datlab s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, IČO 24213101, (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje: e-mail.
 2. Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili souhlas, jsou zpracovávány k následujícím účelům:
  • zasílání marketingových informačních zpráv
 3. Tyto údaje jsou Správcem zpracovávány po celou dobu trvání vaší registrace a dále po dobu 3 let.
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 6. Kdykoli po dobu zpracovávání osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat kopii těchto údajů,
  • požádat o aktualizaci nebo opravu vašich zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

O službě

Služba Datlab Sankce je poskytována zdarma, více se o ní dozvíte v tomto článku. Vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů, vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob apod.). Provozovatel Datlab Institut z.s. neručí za správnost a úplnost údajů. Služba je určena pouze pro předběžné prověřování dodavatelů, nemůže tuto činnost zcela spolehlivě nahradit.

Poděkování

Společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Rekonstrukci státu a jejím sponzorům za finanční podporu.

Projektu Opensanctions za poskytnutí dílčích vstupních dat.

Ministerstvu pro místní rozvoj za cenné metodické připomínky